····>      ACTIVITATS     PSINEMA-F“RUM     TEXTOS     ESPAICÀRTEL     BIBLIOINFO     DIRECTORI    

traductor al castellano en http://www.opentrad.org   text "Conferència de Ginebra sobre el símptoma"
català / castellano / français19 de gener de 2012
Taula rodona >
més gran / més informació...

 

El FÒRUM PSICOANALÍTIC TARRAGONA (FPT) és una associació constituïda l'any 2006 i dedicada a la transmissió i al desenvolupament de la psicoanàlisi segons l'ensenyament i l'orientació de Sigmund Freud i Jacques Lacan, tant a nivell de la pròpia pràctica psicoanalítica com més enllà, en l'àmbit general de la cultura.

Així mateix, el FPT té per finalitat la promoció, el diàleg i el debat crític entre la psicoanàlisi i altres àmbits del saber referits bé a la pràctica clínica o a altres pràctiques d'intervenció social. Com activitat més específica, el FPT es dedica a promoure i sostenir l'Escola de Psicoanàlisi dels Fòrums del Camp Lacanià (EPFCL) juntament amb els altres fòrums que conformen la IF (La Internacional dels Fòrums del Camp Lacanià).

Per assolir aquests objectius les activitats del FPT es desenvolupen en dos vessants:

-les Activitats d'Intensió, (com el treball en càrtel, el seminari Escola, etc) orientades més directament a l'estudi i investigació en psicoanàlisi i a les temàtiques institucionals;

-les Activitats d'Extensió, referides a l´intercanvi i el debat entre el discurs analític i altres discursos contemporanis que tenen incidència en la subjectivitat de la nostra època.


El FPT forma part de La Internacional dels Fòrums del Camp Lacanià (IF), que acull en associació el conjunt de Fòrums que han creat i sostenen actualment l'Escola de Psicoanàlisi dels Fòrums del Camp Lacanià (EPFCL), d'abast internacional. A nivell espanyol, el FPT forma part de la Federación de Foros del Campo Lacaniano-España F6, juntament amb el FPA (Foro psicoanalítico de Asturias), FPB (Fòrum Psicoanalític Barcelona), FPPV (Foro Psicoanalítico del País Vasco), FPS (Foro Psicoanalítico de Santiago) i FPV (Fòrum Psicoanalític de València), tots ells igualment components de la IF.

Seu del FPT: Via de l'Imperi Romà 11, 43003 Tarragona

info > ftp@ftp.cat

 

 

si tiene dificultades de comprensión en catalán puede utilizar el traductor al castellano que encontrará en
http://www.opentrad.org
copie el texto que desee traducir, péguelo en el sítio correspondiente y proceda
a la traducción.